Kvalita pitné vody

Lánov2012-09-04 17.30.11

Zdrojem pitné vody je prameniště Hádek u Tetřevích bud. V případě přechodného nedostatku nátoku z prameniště je možné odbírat povrchovou vodu ze Zlatého potoka přes pískové filtry pomocí „anglické filtrace“. Oba zdroje jsou propojeny do vodojemu Dolní Dvůr. Dalším záložním zdrojem je přivaděč z Vrchlabí. V Dolním Lánově je hlubinný vrt, kterým se čerpá voda do vodojemu Dolní Lánov dle potřeby
odběru a čerpání je plně automatizováno.

Rozbory pitné vody Lánov

Černý Důl

Zdrojem vody je povrchový odběr ze Srnčího potoka přes úpravnu vody s pískovými filtry Culligan s možností chemické úpravy vody. Zdrojem podzemní vody je prameniště nad silnicí na Jánské Lázně. Oba zdroje jsou propojeny v tlakovém pásmu nad hotelem Aurum.

Rozbory pitné vody Černý Důl

Rudník

Zdrojem pitné vody je prameniště Bolkov a prameniště Leopoldov a dle potřeby je spotřebiště doplňováno vrtem Leopoldov. Tyto zdroje jsou propojeny přes vodojemy.

Rozbory pitné vody Rudník

Dezinfekce pitné vody je vždy prováděna kapalným chlornanem sodným na místech schválených orgány hygienické služby.

Rozbory pitné vody.