Odpadní vody Černý Důl

Rozbor odpadní vody Fořt výtok kanalizace listopad 2017
Odpadní vody z kanalizace Černý Důl jsou čerpány do čistírny odpadních vod Mileta, a.s.